Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân tuần 13/2020 (20/03/2020 09:30)

Lịch tiếp công dân tuần 13/2020

Lịch tiếp công dân tuần 12/2020 (13/03/2020 09:42)

Lịch tiếp công dân tuần 12/2020

Lịch tiếp công dân tuần 11/2020 (06/03/2020 09:43)

Lịch tiếp công dân tuần 11/2020

Lịch tiếp công dân tuần 10/2020 (28/02/2020 09:28)

Lịch tiếp công dân tuần 10/2020

Lịch tiếp công dân tuần 08/2020 (14/02/2020 09:27)

Lịch tiếp công dân tuần 08/2020

Lịch tiếp công dân tuần 07/2020 (07/02/2020 09:26)

Lịch tiếp công dân tuần 07/2020

Lịch tiếp công dân tuần 06/2020 (31/01/2020 09:25)

Lịch tiếp công dân tuần 06/2020

Lịch tiếp công dân tuần 05/2020 (22/01/2020 09:24)

Lịch tiếp công dân tuần 05/2020

Lịch tiếp công dân tuần 04/2020 (17/01/2020 09:23)

Lịch tiếp công dân tuần 04/2020

Thông báo lịch tiếp công dân (07/01/2020 09:44)

Thông báo lịch tiếp công dân

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn