Thăm dò
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Khám bệnh
Danh sách hành nghề tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu ( ngày 24/12/2020) (29/12/2020 03:50)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 31/12/2020)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 31/12/2020) (29/12/2020 03:48)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 31/12/2020)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu( ngày 25/12/2020)) (29/12/2020 03:42)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu( ngày 25/12/2020)

Danh sách hành nghề tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu ( ngày 24/12/2020) (24/12/2020 04:08)

Danh sách hành nghề tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu ( ngày 24/12/2020)

Danh sách hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu ( ngày 21/12/2020) (22/12/2020 09:10)

Danh sách hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu ( ngày 21/12/2020)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 24/11/2020) (22/12/2020 08:57)

Danh sách hành nghề tại TTYT  TP Bạc Liêu ( ngày 24/11/2020)

Danh sách hành nghề tại TTYT huyện Đông Hải ( ngày 17/12/2020) (21/12/2020 12:27)

Danh sách hành nghề tại TTYT  huyện Đông Hải ( ngày 17/12/2020)

Danh sách hành nghề tại TTYT huyện Đông Hải ( ngày 15/12/2020) (17/12/2020 01:41)

Danh sách hành nghề tại TTYT  huyện Đông Hải ( ngày 15/12/2020)

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn