Thăm dò
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Dược
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược năm 2018 (12/11/2019 09:28)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược năm 2018

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 17/10/2019 (17/10/2019 05:10)

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 17/10/2019

Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nguyễn Hồng No, Đặng Thị Bé Sáu, Quách Ngọc Dung 17/10/2019 (17/10/2019 05:09)

Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nguyễn Hồng No, Đặng Thị Bé Sáu, Quách Ngọc Dung 17/10/2019

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 17/10/2019 (17/10/2019 05:05)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 17/10/2019

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 10/10/2019 (10/10/2019 10:55)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 10/10/2019

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 10/10/2019 (10/10/2019 10:54)

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 10/10/2019

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 10/10/2019 (10/10/2019 10:50)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 10/10/2019

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 30/09/2019 (30/09/2019 10:20)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 30/09/2019

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 26/9/2019 (26/09/2019 08:35)

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 26/9/2019

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 26/9/2019 (26/09/2019 08:30)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 26/9/2019

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn