Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch làm việc ban giám đốc
Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (29/02/2016 02:36)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/02 - 04/3/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (29/02) Thứ Ba (01/3) Thứ Tư (02/3) Thứ Năm (03/3) Thứ Sáu (04/3) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Họp giao ban - Làm việc cơ quan Triển ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (23/02/2016 09:37)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/02 - 26/02/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (22/02) Thứ Ba (23/02) Thứ Tư (24/02) Thứ Năm (25/02) Thứ Sáu (26/02) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Họp giao ban - HN sơ kết PM khám chữa bệnh ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (16/02/2016 07:10)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/02 - 19/02/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (15/02) Thứ Ba (16/02) Thứ Tư (17/02) Thứ Năm (18/02) Thứ Sáu (19/02) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Họp giao ban - Làm việc cơ quan ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (01/02/2016 02:05)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/02 - 05/02/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (01/02) Thứ Ba (02/02) Thứ Tư (03/02) Thứ Năm (04/02) Thứ Sáu (05/02) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Làm việc cơ quan - Hội nghị (TTVH tỉnh) ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (27/01/2016 08:49)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 25 - 29/01/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (25/01) Thứ Ba (26/01) Thứ Tư (27/01) Thứ Năm (28/01) Thứ Sáu (29/01) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Họp báo tuần - Làm việc cơ quan HN ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (19/01/2016 06:18)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 18 - 22/01/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (18/01) Thứ Ba (19/01) Thứ Tư (20/01) Thứ Năm (21/01) Thứ Sáu (22/01) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Làm việc cơ quan - Họp báo tuần - Làm việc ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (11/01/2016 06:51)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11 - 15/01/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (11/01) Thứ Ba (12/01) Thứ Tư (13/01) Thứ Năm (14/01) Thứ Sáu (15/01) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Họp báo tuần Họp (UBND tỉnh) - ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (06/01/2016 01:11)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 04-08/01/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (04/01) Thứ Ba (05/01) Thứ Tư (06/01) Thứ Năm (07/01) Thứ Sáu (08/01) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Họp báo tuần Làm việc cơ quan Làm việc cơ ...

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Y tế (24/12/2015 07:04)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/12 – 01/01/2016) STT Họ tên Chức vụ Thứ Hai (28/12) Thứ Ba (29/12) Thứ Tư (30/12) Thứ Năm (31/12) Thứ Sáu (01/01) 1 Bùi Quốc Nam GĐ S Công tác Cần Thơ Làm việc cơ quan ...

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn