Thăm dò
Thống kê truy cập
Khám, chữa bệnh
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 23/7/2020 (27/07/2020 10:15)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 23/7/2020

Mẫu báo cáo phục hồi chức năng (13/07/2020 07:54)

Mẫu báo cáo phục hồi chức năng

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh( BS Xướng) 10/07/2020 (10/07/2020 07:28)

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh( BS Xướng) 10/07/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Bạc Liêu 01/07/2020 (01/07/2020 06:50)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Bạc Liêu 01/07/2020

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Phương Thảo (01/06/2020 04:40)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Phương Thảo

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 29/05/2020 ( bổ sung) (29/05/2020 02:40)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 29/05/2020 ( bổ sung)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 29/05/2020 ( Bổ sung) (29/05/2020 02:35)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 29/05/2020 ( Bổ sung)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu Qui II 06/5/2020 (07/05/2020 02:01)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu Qui II 06/5/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Qui II 06/5/2020 (07/05/2020 01:56)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Qui II 06/5/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải 05/05/2020 (05/05/2020 01:14)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải 05/05/2020

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn