Thăm dò
Thống kê truy cập
Khám, chữa bệnh
Danh sách hành nghề tại TTYT Hồng Dân ( ngày 14/04/2021) (23/04/2021 09:18)

Danh sách hành nghề tại TTYT Hồng Dân ( ngày 14/04/2021)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 19/04/2021) (23/04/2021 09:17)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 19/04/2021)

Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe TTYT Hòa Bình (08/4/2021) (09/04/2021 09:22)

Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe TTYT Hòa Bình (08/4/2021)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 20/09/2020 (20/11/2020 06:20)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 15/11/2020

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn