Thăm dò
Thống kê truy cập
Công tác dược
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Hồng Dân 19/07/2019 (19/07/2019 10:05)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Hồng Dân 19/07/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Vĩnh Lợi 15/7/2019 (15/07/2019 08:31)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Vĩnh Lợi 15/7/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Đông Hải 11/7/2019 (11/07/2019 02:48)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Đông Hải 11/7/2019

Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm 02/07/2019 (02/07/2019 08:03)

Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm 02/07/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Phước Long 25/6/2019 (25/06/2019 06:46)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Phước Long 25/6/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic 18/6/2019 (18/06/2019 01:56)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic 18/6/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, 18/6/2019 (18/06/2019 01:55)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, 18/6/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT TP Bạc Liêu 12/6/2019 (12/06/2019 01:50)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT TP Bạc Liêu 12/6/2019

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu 07/6/2019 (07/06/2019 08:37)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu 07/6/2019

V/v hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia (14/05/2019 03:32)

V/v hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn