Thăm dò
Thống kê truy cập
An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố (19/01/2021 02:23)

Danh sách cơ sở tự công bố

Hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm (18/12/2020 02:42)

Hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm

Danh sách cơ sở tự công bố (27/11/2020 07:36)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (03/11/2020 03:19)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (03/11/2020 03:05)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (03/11/2020 03:00)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (03/11/2020 02:54)

Danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (03/11/2020 02:42)

Danh sách cơ sở tự công bố

Hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm(Cập nhật ngày 15/10/2020). (15/10/2020 03:07)

Hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm(Cập nhật ngày 15/10/2020).

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn