Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sở Y tế kiểm tra, đánh giá các hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu năm 2020.

Tin tức - Sự kiện
Thứ sáu, 08/01/2021, 14:02
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Y tế kiểm tra, đánh giá các hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu năm 2020.

Ngày 06/01/2021, Đoàn công tác Sở Y tế tổ chức kiểm tra các hoạt động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) Bạc Liêu năm 2020. Thành phần Đoàn kiểm tra có: Ông Phạm Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu làm Trưởng đoàn và các thành viên tham gia đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 4838 của Bộ Y tế).

Trong năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, cùng với nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm KSBT Bạc Liêu đã triển khai đồng bộ các hoạt động chuyên môn, đảm bảo ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Bọt, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bạc Liêu, thông qua các nội dung kiểm tra cuối năm.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sử dụng bảng kiểm đánh giá công tác với 02 phần nội dung: Phần A kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành chung của đơn vị, phần B kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm KSBT tuyến tỉnh. Qua kiểm tra, Trung tâm KSBT Bạc Liêu đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch: Đơn vị chủ động trong phòng chống dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kịp thời khống chế dập dịch và không để dịch lan ra trong cộng đồng; các khoa/phòng có kế hoạch hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc lập kế hoạch, quản lý và điều phối chương trình phòng chống HIV/AIDS; điều trị có hiệu quả ARV, methadone; giám sát, theo dõi, đánh giá và xét nghiệm HIV thực hiện đầy đủ. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; thực hiện công khai minh bạch quy chế dân chủ tại đơn vị; công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thống kê báo cáo được thực hiện đầy đủ theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại như: Trang thiết bị khai thác còn hạn chế, dung lượng đường truyền internet còn chậm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc; công tác nghiên cứu khoa học còn thiếu chuyên sâu; một số bộ phận trong công tác chuyên môn thực hiện nhưng chưa quan tâm trong quản lý văn bản, ban hành kế hoạch. Kết quả kiểm tra, Trung tâm KSBT Bạc Liêu đạt 91,28 điểm, xếp loại Tốt.

Ông Phạm Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận ngày làm việc, Đồng chí Phạm Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Trung tâm KSBT Bạc Liêu trong công tác kiểm soát bệnh tật, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, Trung tâm cần nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao và cần đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học tại đơn vị; nâng cấp dung lượng đường truyền đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống quản trị; quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm; Phòng khám đa khoa phối hợp với các khoa chức năng đảm bảo tốt công tác quản lý sức khỏe do ngành quản lý; đẩy mạnh công tác xét nghiệm khẳng định HIV tại tuyến huyện… Đồng chí Phó Giám đốc Sở tin tưởng với sự chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo cùng với sự đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm sẽ thực hiện xuất sắc công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Anh Khoa

Số lượt xem: 198

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn