Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu năm 2018 có giá tri không quá 100 triệu đồng bằng nguồn chi hoạt động năm 2018 của Quỹ Phòng, chống thuốc lá cho các đơn vị nhận hỗ trợ cũa Quỹ

Thông báo
Thứ hai, 26/03/2018, 14:12
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu năm 2018 có giá tri không quá 100 triệu đồng bằng nguồn chi hoạt động năm 2018 của Quỹ Phòng, chống thuốc lá cho các đơn vị nhận hỗ trợ cũa Quỹ

 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu năm 2018 có giá tri không quá 100 triệu đồng bằng nguồn chi hoạt động năm 2018 của Quỹ Phòng, chống thuốc lá cho các đơn vị nhận hỗ trợ cũa Quỹ 2018, tải về

Số lượt xem: 127

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn