Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kiến trúc
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000 (04/02/2021)
Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBNDvề việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000. - Địa điểm lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. - Ranh giới: Phía Đông giáp ...
. Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1) (04/02/2021)
Ngày 16/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1). - Địa điểm lập quy hoạch: xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. - Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng: Cụ thể hóa quy hoạch ...
Trình xin phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự ánnhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) (22/01/2021)
Ngày 08/01/2021, Sở Xây dựng có Tờ trình số 03/TTr-SXD trình UBND tỉnh xin phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1). Địa điểm lập quy hoạch: Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng:Cụ thể hóa quy hoạch phát ...
Trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000 (22/01/2021)
Ngày 29/12/2020, Sở Xây dựng có Tờ trình số 190/TTr-SXD trình UBND tỉnh xin phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - tỷ lệ 1/25.000. Địa điểm lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ranh giới: Phía Đông ...
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu điều hành Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/500 (22/01/2021)
Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu điều hành Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/500. Lý do sự cần thiết điều chỉnh: Do nhu cầu sử dụng chung cơ sở hạ tầng hai giai đoạn thuộc dự án Nhà ...
Trình xin phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1) (22/01/2021)
Ngày 12/01/2021, Sở Xây dựng có Tờ trình số 06/TTr-SXD trình UBND tỉnh xin phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1). Địa điểm lập quy hoạch: xã Vĩnh Thịnh và Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng: Cụ thể hóa quy hoạch ...
Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) (22/01/2021)
Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc  Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1). Địa điểm lập quy hoạch: Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.  Mục tiêu quy hoạch tổng mặt bằng: Cụ thể hóa quy hoạch ...
Họp thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi (01/12/2020)
Ngày 25/11/2020, Sở Xây dựng Bạc Liêu đã tham mưu UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp thẩm định Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lợi. Chủ trì cuộc họp là ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch (theo Theo Quyết định ...
Điều chỉnh thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (01/12/2020)
Ngày 06/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.          Điều chỉnh thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị trên địa bàn ...
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/500 (10/11/2020)
Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc  phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/500. Mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch là cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị kinh tế - xã hội Bạc Liêu, xây dựng quy hoạch vùng ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn