Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo kết quả thẩm định

Thông báo
Thứ năm, 29/10/2020, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo kết quả thẩm định

1. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Kéo dài tuyến ống cấp nước xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai

Ngày 15/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 1338/SXD-QLXD về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Kéo dài tuyến ống cấp nước xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai.

- Tên công trình: Kéo dài tuyến ống cấp nước xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai.

- Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV (dự án nhóm C).

- Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Mục tiêu đầu tư: Kéo dài tuyến ống cấp nước tại hệ thống cấp nước sạch ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai cho một số tuyên đường nhánh mà trước đây chưa có hộ dân, có thể đấu nối hòa mạng các hệ thống cấp nước liền kề, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tập trung trong khu vực và đảm bảo yêu cầu đủ lượng nước cấp liên tục.

- Thời gian thực hiện dự án: 2020.

- Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp QLDA.

- Nguồn vốn: Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn).

- Địa điểm xây dựng: ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai.

- Nhà thầu lập báo cáo KT-KT: Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Vương Phát.

- Số bước thiết kế: 01 bước.

2. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Kéo dài tuyến ống cấp nuớc truyền tải các ấp thuộc xã Long Điền, huyện Đông Hải

Ngày 15/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 1339/SXD-QLXD về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Kéo dài tuyến ống cấp nuớc truyền tải các ấp thuộc xã Long Điền, huyện Đông Hải.

- Tên công trình: Kéo dài tuyến ống cấp nước truyền tải các ấp thuộc xã Long Điền, huyện Đông Hải.

- Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV (dự án nhóm C).

- Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Mục tiêu đầu tư: Kéo dài tuyến ống cấp nước truyền tải tại các ấp thuộc xã Long Điền, huyện Đông Hải nhằm mở rộng mạng lưới đường ống phân phối cấp nước sạch và mở rộng một số ống nhánh trên tuyến mà trước đây chưa có hộ dân.

- Thời gian thực hiện dự án: 2020.

- Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp QLDA.

- Nguồn vốn: Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn).

- Địa điểm xây dựng: ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải.

- Nhà thầu lập báo cáo KT-KT: Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Vương Phát.

- Số bước thiết kế: 01 bước.

3. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Kéo dài tuyến ống cấp nước xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải

Ngày 15/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 1340/SXD-QLXD về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Kéo dài tuyến ống cấp nước xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

- Tên công trình: Kéo dài tuyến ống cấp nước xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

- Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV (dự án nhóm C).

- Chủ đâu tư: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Mục tiêu đầu tư: Kéo dài tuyến ống cấp nước tại hệ thống cấp nước sạch ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải cho một số tuyến đường nhánh mà trước đây chưa có hộ dân, có thể đấu nối hòa mạng các hệ thống cấp nước liền kề, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tập trung trong khu vực và đảm bảo yêu cầu đủ lượng nước cấp liên tục.

- Thời gian thực hiện dự án: 2020.

- Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp QLDA.

- Nguồn vốn: Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (kinh phí phòng, chống hạn hán, thiến nước, xâm nhập mặn).

- Địa điểm xây dựng: ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

- Nhà thầu lập báo cáo KT-KT: Công ty TNHH thương mại và đầu tư xây dựng Vương Phát

- Số bước thiết kế: 01 bước.

Số lượt xem: 113

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn