Tin nổi bật
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 (05/06/2023)

Một số chính sách mới nổi bậc như thay đổi cách tính giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên và người lao động thuê nhà; trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại một cửa; điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức; tính hao mòn máy photocopy, camera giám sát chính thức có hiệu lực trong tháng 6 năm 2023.
 

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/06/2023)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bạc Liêu (02/06/2023)

Căn cứ Công văn số 3466/BTC-QLN ngày 11/4/2023 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin xây dựng Đề án đánh giá giữa kỳ Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025;

Góp ý nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (30/05/2023)

Thực hiện Công văn số 1777/VP-TH ngày 19/5/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (26/05/2023)

Thực hiện Công văn số 1804/VP-TH ngày 22/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân công Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (thay thế Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính)...

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính (23/05/2023)

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1507/UBND-NC ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Thông tư nêu trên...

Thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (18/05/2023)

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu theo định kỳ 10 năm (đến năm 2030) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo tổ chức thi vòng 1 - kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 (12/05/2023)

Thông báo tổ chức thi vòng 1 - kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023 (05/05/2023)

Một số chính sách mới nổi bậc như quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính; cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn