Thông báo
Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (29/12/2020)

Ngày 29/12/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 178/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính.

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (09/11/2020)

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (28/08/2020)

Ngày 27/8/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 125/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính.

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (31/03/2020)

Ngày 31/3/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 52/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó:

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (10/12/2019)

Ngày 10/12/2019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 220/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó: 1. Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc phụ trách a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Sở) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ủy ...

Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hành chính sự nghiệp và lĩnh vực Đầu tư bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (05/12/2019)

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hành chính sự nghiệp và lĩnh vực Đầu tư bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu; Sở Tài chính thông báo đến các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ ...

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn