Quy trình ISO
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (25/11/2022)

Ngày 25/11/2022, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ký ban hành Quyết định số 170/QĐ-STC công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục.

Công bố Quyết định Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (18/10/2022)

Ngày 18/10/2022, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ký ban hành Quyết định số 134/QĐ-STC ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Công khai kết quả khảo sát, thăm dò ý kiến về thực hiện TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở (08/02/2018)

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Khảo sát, thăm dò ý kiến của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện Công văn số 2333/VP-KSTTHC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ...

Bản Công bố Sở Tài chính Bạc Liêu (19/09/2014)

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (19/09/2014)

Ngày 07/8/2014, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ký ban hành Quyết định số 109/QĐ-STC công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài chính theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục. Xem chi tiết Quyết định và phụ lục ...

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn