Phổ biến, giáo dục pháp luật
Triển khai thực hiện Công văn số 2617/BTC-QLCS ngày 21/3/2022 của Bộ Tài chính (17/05/2022)

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1042/UBND-TH ngày 05/4/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn số 2617/BTC-QLCS ngày 21/3/2022 của Bộ Tài chính về thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022 (04/04/2022)
Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn. Trong đó: Xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít. ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022 (04/03/2022)
Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Ngày 29/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính ...
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” (16/02/2022)

Nhằm tuyên truyền pháp luật, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động và từng cá nhân để nâng cao hiểu biết và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn lao động. Ngày 26/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2021 (11/02/2022)

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Nội vụ “Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dung kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”...

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2022 (07/02/2022)
Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, miễn tiền sử dụng đất ...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa,thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (20/01/2022)

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...

Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/01/2022)

Ngày 17/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2022 (06/01/2022)
Ảnh minh hoạ (nguồn Internet) Tăng lưu hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu và mức trợ cấp của những ...
Triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước với đơn vị được kiểm toán (30/12/2021)

Thực hiện Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán...

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn