Góp ý văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 149/2014/TT-BTC quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để bổ sung vào ngân sách Nhà nước theo yêu cầu của Bộ Tài chính (09/02/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 295/VP-TH ngày 07/02/2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 149/2014/TT-BTC...

Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu (11/01/2022)

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022...

Góp ý dự thảo Báo cáo, Đề cương và Phụ lục báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương (07/12/2021)

Thực hiện Công văn số 13777/BTC-NSNN ngày 02/12/2021 của Bộ Tài chính về việc tham gia, góp ý dự thảo Báo cáo, đề cương và phụ lục báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa ngân sách địa phương...

Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu (15/11/2021)

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025...

Góp ý dự thảo Quyết định bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho 06 huyện, thị xã và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác (29/09/2021)

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô...

Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan quản lý nhà nước (24/09/2021)

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2896/VP-TH ngày 22/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu V/v phân công Sở Tài chính góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan quản lý nhà nước ...

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (11/08/2021)

Thực hiện Công văn số 2286/VP-TH ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân công góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Lấy ý kiến đóng góp chuẩn hóa quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (28/07/2021)

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu...

Góp ý dự thảo các chính sách đề nghị xây dụng Luật giá (sửa đổi) (16/07/2021)

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1987/VP-TH ngày 15/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công Sở Tài chính góp ý các chính sách đề nghị xây dụng Luật giá (sửa đổi)...

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn