Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu (13/04/2022)

Ngày 08/2/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Xây dựng thị xã Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025 (13/04/2022)

Ngày 10/3/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa XVI) về xây dựng thị xã Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025.

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố, thị xã và một số huyện của tỉnh Bạc Liêu (27/01/2022)

UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện Hoà Bình, Phước Long, Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu.

Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn 2030 (03/01/2022)

Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (08/11/2021)

Ngày 02/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (11/06/2021)

Ngày 19/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 (03/06/2021)

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (04/01/2021)

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 (14/10/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định phê duyệt Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước (28/07/2020)

Ngày 28/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn