Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (08/11/2021)

Ngày 02/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thuỷ sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (11/06/2021)

Ngày 19/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 (03/06/2021)

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (04/01/2021)

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 (14/10/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định phê duyệt Báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước (28/07/2020)

Ngày 28/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

Kế hoạch phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (25/05/2020)

Ban Thường vụ Tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch “Về việc phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (02/01/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020 cho các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đôi nét về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính (26/12/2018)

Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) ngành Tài chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; hướng tới xây dựng ngành Tài chính số dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu đóng góp cho nền kinh tế số hiện đại tại Việt Nam.

Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu - Phiên bản 1.0 (28/09/2018)

Ngày 28/9/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu - Phiên bản 1.0.

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn