Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Văn phòng Sở
Văn phòng Sở
Màu chữ Cỡ chữ
Văn phòng Sở Tài chính

CHỨC NĂNG

Văn phòng Sở tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác hành chính và tài vụ, tổng hợp, báo cáo, công tác pháp chế, tuyên truyền, thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính. 

NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị thuộc Sở;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các phòng thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở;

- Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của cơ quan;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCC của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; điều động, tiếp nhận, luân chuyển;  khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, buộc thôi việc; quản lý hồ sơ của CBCC và các chế độ chính sách khác theo quy định;

- Phối hợp với Thanh Tra Sở trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCC cơ quan và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCC hằng năm;

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan;

- Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ISO 9001:2008 trong Quản lý hành chính nhà nước, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở;

- Dự thảo các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các phòng thuộc Sở và các Quy chế khác trong tổ chức, hoạt động của Sở;

- Theo dõi, tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế “Một cửa”;

- Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở;

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ tại Sở;

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định. Định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Chi cục Lưu trữ tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước;

- Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định;

- Xây dựng Quy chế Văn thư - Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại Sở;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan;

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Hội đồng xét sáng kiến;

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định;

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy;

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định;

- Thực hiện công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan … theo quy định;

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan;

- Phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC trong cơ quan;

- Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ cơ quan;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của Sở theo định kỳ;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở;

- Tổng hợp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở;

- Tham mưu thực hiện và theo dõi công tác dân quân tự vệ cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

Số lượt xem: 12903

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn