Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số...
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Căn cứ Công văn số 4170/UBND-KT ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v chấp thuận xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Hệ...
Thực hiện Công văn số 898/UBND-TH ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh: Giao cho Sở Tài chính Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành cấp tỉnh, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý dự thảo Nghị...
Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Căn cứ Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2019 của Bộ Tài chính về việc...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thứ năm, 13/05/2021, 08:56 Màu chữ Cỡ chữ ...
Thông tin giá cả thị trường Thứ ba, 04/05/2021, 11:19 Màu chữ Cỡ chữ ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thứ năm, 06/05/2021, 11:01 Màu chữ Cỡ chữ ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thứ tư, 28/04/2021, 10:58 Màu chữ Cỡ chữ ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thứ ba, 20/04/2021, 10:57 Màu chữ Cỡ chữ ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thứ ba, 13/04/2021, 10:56 Màu chữ Cỡ chữ ...
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thứ tư, 07/04/2021, 10:55 Màu chữ Cỡ chữ ...
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn