Thông báo
Thông báo về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (30/10/2019)
Icon Image

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài ...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vòng 2 (27/08/2019)
Icon Image

Căn cứ Công văn số 15/HĐ ngày 22/8/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo đến các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vào cơ quan Sở Tài chính Bạc Liêu, như sau: 1. Thí sinh đến Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu ...

Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (09/08/2019)
Icon Image

Căn cứ Công văn số 13/HĐ ngày 02/8/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 về việc thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển công chức vào cơ quan Sở Tài chính Bạc liêu kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019, như sau: 1. Danh sách kết ...

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (06/08/2019)
Icon Image

Ngày 06/8/2019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 129/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó: Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc (phụ trách) a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Sở) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ...

Thông báo sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (29/07/2019)
Icon Image

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính. Sở Tài chính đã sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị và thông báo kết quả như sau: 1. Lãnh đạo Sở Tài chính, gồm có: - Ông Trần Văn Sỹ, chức ...

Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2019 (03/06/2019)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 534/SNV-CCVC ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn