Phổ biến, giáo dục pháp luật
Triển khai Hướng dẫn về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (12/10/2020)
Icon Image

Để công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng uỷ Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu triển khai Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (09/10/2020)
Icon Image

Sở Tài chính hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (21/08/2020)
Icon Image

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu Ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/8/2020). Tại Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND quy định: “1. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị có ...

Lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022 (06/07/2020)
Icon Image

Căn cứ Công văn số 7793/BTC-QLN ngày 26/6/2020 của Bộ Tài chính về việc lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 và 2021-2023; Thực hiện Công văn số 2798/UBND-TH ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đề xuất xây dựng kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ ...

Triển khai quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu (01/07/2020)
Icon Image

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025 (13/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Công văn số 1907/UBND-TH ngày 07/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cung cấp thông tin số liệu xây dựng Đề án kế hoach ...

Kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 (20/02/2020)
Icon Image

Thực hiện Công văn số 1203/BTC-NSNN ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện vay, trả nợ chính quyền địa phương 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019, như sau: - Kết quả thực hiện vay, trả nợ ...

Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (14/02/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thuộc chức năng, thẩm quyền của Sở với các nội dung như sau: 1. Phổ ...

Các khuyến cáo để phòng, chống bệnh corona (nCoV) tại nơi làm việc (13/02/2020)
Icon Image

Bộ Y tế đã có các khuyến cáo để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại nơi làm việc. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý những thông tin dưới đây: Hình ảnh minh họa (Nguồn từ Inernet) 1. Thông tin chung: - Bệnh nCoV là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A. ...

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2019 (06/02/2020)
Icon Image

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Nội vụ “Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dung kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước” (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ); Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ ...

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn