CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai các nội dung khác
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính– Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 của tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – Ngân sách xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020”;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025”.

Để đảm bảo cơ sở xây dựng dự toán ngân .sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020 và kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời làm cơ sở thảo luận dự toán NSNN tỉnh Bạc Liêu năm 2020 và kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu; Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu; Văn Phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, thực hiện một số nội dung xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020 và kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

Thông tư số 38/2019/TT-BTC tải tại đây.

Thông tư số 342/2016/TT-BTC tải tại đây.

Thông tư số 69/2017/TT-BTC tải tại đây.

 

 

Số lượt xem: 141

Sở Tài chính Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn