Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

null Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 của tỉnh Bạc Liêu

Công khai các nội dung khác
Thứ sáu, 23/07/2021, 09:41
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 của tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm.

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024” (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về dự toán năm 2022).

Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Cục Thuế; Cục Thống kê; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Văn Phòng Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2022 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và làm việc, thảo luận với Bộ Tài chính.

Số lượt xem: 2990

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Tin đã đưa
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn