null Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 của tỉnh Bạc Liêu

Công khai các nội dung khác
Thứ tư, 15/07/2020, 17:55
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 của tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm.

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023” (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về dự toán năm 2021).

Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu; Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu; Văn Phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2020 và kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022, kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và làm việc, thảo luận với Bộ Tài chính.

Báo cáo gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu chậm nhất là ngày 22/7/2020, để tổng hợp, làm cơ sở xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 trình UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và làm việc với Bộ Tài chính.

Công văn số 1121/STC-NS tải tại đây.

Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về dự toán năm 2021 tải tại đây.

Thông tư số 342/2016/TT-BTC tải tại đây.

Thông tư số 69/2017/TT-BTC tải tại đây.

 

 

Số lượt xem: 250

Sở Tài chính Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn