null Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu

Công khai các nội dung khác
Thứ năm, 26/03/2020, 16:15
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của chính phủ về việc

Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm;         

Căn cứ Thông tư số 69/2019/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025;

Để đảm bảo cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 05 năm 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Tài chính Bạc Liêu đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu, căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phối hợp, thực hiện một số nội dung xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu chậm nhất là ngày 31/03/2020, để tổng hợp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 05 năm 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chỉ thị số 17/CT-TTg tải tại đây.

Biểu bảng kèm theo Công văn 418/STC-NS tải tại đây.

 

Số lượt xem: 199

Sở Tài chính Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn