null Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ sáu, 29/11/2019, 17:50
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Thực hiện công văn số 5373/UBND-KT ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.Theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với CụcThuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 13899/BTC-QLCS ngày 15/11/2019.

Sở Tài chính đề nghị Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Nghị định số 79/2019/NĐ-CP cho cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến việc ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có), kịp thời phản ánh đến UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo) để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với Nghị định số 79/2019/NĐ-CP.

3. Khẩn trương triển khai thực hiện rà soát tất cả các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất tại địa phương nhưng đến nay chưa hoàn thành việc trả nợ để thông báo đến các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất về việc ghi nợ, thanh toán nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và các nội dung khác có liên quan.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo) để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 

Số lượt xem: 173

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn