null Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ- CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ tư, 28/07/2021, 15:23
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ- CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2947/UBND- KT ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021. Riêng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ có hiệu lực kề từ ngày ký (ngày 15/7/2021).   

Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công kịp thời, đúng quy định của pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện và triển khai cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Số lượt xem: 1175

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn