Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

null Triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước với đơn vị được kiểm toán

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ năm, 30/12/2021, 11:30
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước với đơn vị được kiểm toán

Thực hiện Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán;

Thực hiện Công văn số 2434/UBND-TH ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước với đơn vị được kiểm toán.

Nhằm triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có hiệu quả; đồng thời tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử, tạo thuận lợi cho các đơn vị được kiểm toán trong việc cung cấp thông tin, tài liệu cho KTNN, tra cứu thông tin về kế hoạch kiểm toán, kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và gửi ý kiến phản hồi (kiến nghị, khiếu nại – nếu có) của đơn vị trên môi trường mạng.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, phối hợp thực hiện:

- Cung cấp thông tin của đơn vị để KTNN thực hiện cấp tài khoản truy cập hệ thống theo Mẫu đăng ký tài khoản đính kèm Công văn số 597/KTNN-TTTH.

- Gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 58, Luật Kiểm toán nhà nước và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

(Phương pháp trao đổi chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của KTNN)

Đối với nội dung gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện sau khi được KTNN cấp tài khoản truy cập vào hệ thống.

Danh sách đăng ký tài khoản đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản giấy về Sở Tài chính trong ngày 31/12/2021 và gửi file mềm về địa chỉ mail: pqlnsstc@baclieu.gov.vn (mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Trần Loan Anh, số điện thoại: 085.393.1399) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo KTNN.

Số lượt xem: 1163

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn