null Triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 24/10/2022, 15:36
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2)

Thực hiện Công văn số 3667/UBND-TH ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước (giai đoạn 2).

Năm 2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện triển khai hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN giai đoạn 1 nhằm tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử giữa KTNN với các đơn vị được kiểm toán (theo Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021). Đồng thời, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đăng ký tài khoản của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 102/TC-NS ngày 24/01/2022 gửi Kiểm toán Nhà nước về việc cung cấp thông tin đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN;

Để tiếp tục triển khai hệ thống Cổng trao đổi thông tin đạt hiểu quả, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện:

- Thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN, cụ thể:

+ Đối với các đơn vị dự toán đã đăng ký Danh sách thông tin tài khoản theo Phụ lục tại Công văn số 102/TC-NS ngày 24/01/2022 mà chưa thực hiện đăng ký trên hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN, thực hiện đăng ký trước ngày 01/11/2022.

+ Đối với các đơn vị dự toán cấp I thuộc đối tượng đăng ký theo Công văn số 597/KTNN-TTTH chưa đăng ký tài khoản với KTNN, thực hiện đăng ký trước ngày 01/11/2022.

+ Từ năm 2023 trở đi, các đơn vị đầu mối, đơn vị được kiểm toán chi tiết thuộc kế hoạch kiểm toán hàng năm thực hiện đăng ký tài khoản sau 10 ngày kể từ ngày KTNN thông báo Danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị được kiểm toán.

- Rà soát, cập nhật thông tin của đơn vị đầy đủ, kịp thời trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN

- Gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 58, Luật Kiểm toán nhà nước và Quyết định số 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

- Tăng cường trao đổi, cung cấp tài liệu cho cuộc kiểm toán của KTNN qua Cổng trao đổi thông tin.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục I, I.1, I.2 và Phụ lục II kèm theo Công văn 1098/KTNN-TTTH ngày 04/10/2022 của KTNN)

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khóa khăn vướng mắc các đơn vị phản hồi trực tiếp về Kiểm toán nhà nước (qua Trung tâm Tin học – KTNN, số điện thoại 1900.86.66.12 hoặc 024.6262.8616 số máy lẻ: 0716) để được hỗ trợ./.     

Số lượt xem: 1656

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn