null Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Tin tức - Sự kiện
Thứ hai, 13/01/2020, 16:55
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2019.

Thực hiện theo Thông báo số 3/TB-VPCP ngày 04/01/2020 của Ban Chỉ đạo điều hành giá Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp tổng kết năm 2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Qua trao đổi thống nhất với Sở Công Thương Bạc Liêu tại Công văn số 29/SCT-QLTM ngày 09/01/2020.

 Để theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hoá, nhất là giá các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ thiết yếu; không để tăng giá tuỳ tiện trước, trong và sau Tết làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Cần thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường nhất là cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và thực hiện văn minh trong thương mại, cũng góp phần bình ổn giá cả thị trường, không để xãy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng đột biến về giá hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước, của người tiêu dùng cũng như quyền lợi của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của nhà nước về quản lý giá; Tổ chức thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Về chấp hành giá:

Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh không vi phạm các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá, bao gồm:

- Bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ.

- Gian lận về giá bằng cách cố ý thay đổi các nội dung đã cam kết mà không thông báo trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua, bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ.

- Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

- Các hành vi chuyển giá, thông đồng về giá dưới mọi hình thức để trục lợi…

2. Về đăng ký giá, kê khai giá:

Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Về niêm yết giá:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện niêm yết giá và mua bán theo giá niêm yết nhằm thực hiện tốt việc công khai, minh bạch và văn minh thương mại. Do vậy, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu) đều phải thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở, cửa hàng, nơi giao dịch mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng. Giá niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá và mua bán đúng giá đã niêm yết.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được bán cao hơn hoặc thấp hơn giá niêm yết.

4. Quản lý điều hành về giá:

Trước mắt không thực hiện điều chỉnh giá trong quý I và quý IV đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý; trường hợp điều chỉnh, phải có phương án giá cụ thể gửi đến Sở Tài chính và cơ quan thống kê tại địa phương để tính toán mức độ tác động vào CPI, trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường; đặc biệt là đối với hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán của người dân trên địa bàn; để kịp thời có biện pháp bình ổn giá thị trường theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí cũng như chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu trong các dịp lễ, Tết…

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý giá.

Các hành vi vi phạm pháp luật về giá phải bị xử lý theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

Thực hiện tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 116/2018/TT-BTC, ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo giá thị trường quy định cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường: “Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện của các tỉnh…”; Do đó, yêu cầu các Phòng Tài chính - kế hoạch  các huyện, thị xã và thành phố phải thực hiện báo cáo giá thị trường về Sở Tài chính Bạc Liêu đúng theo quy định. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thực hiện theo Công văn số 75/UBND-TH của UBND tỉnh, đề nghị các Phòng Tài chính - kế hoạch  các huyện, thị xã và thành phố gửi báo cáo về Sở Tài chính trước 13 giờ ngày 28/01/2020 (mùng 4 Tết) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên theo đúng quy định.

Chỉ thị số 13/CT-UBND tải tại đây.

Chỉ thị số 03/CT-BTC tải tại đây.

Thông báo số 3/TB-VPCP tải tại đây.

Số lượt xem: 134

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Tin đã đưa
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn