null Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Công khai các nội dung khác
Thứ sáu, 04/12/2020, 09:40
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của chính phủ về việc Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;    

Căn cứ Thông tư số 69/2019/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 521

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn