null Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ ba, 18/01/2022, 14:10
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 17/01/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế này điều chỉnh các hoạt động tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo dành cho tỉnh Bạc Liêu, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại của bên tài trợ. Các quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. Những nội dung không quy định tại Quy chế này áp dụng theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên.

Nguyên tắc cơ bản trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ là Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về viện trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở công khai, minh bạch, có phâ công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ động của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức và các đơn vị thực hiện. Các khoản viên trợ khi được xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết của bên tài trợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của bên viện trợ khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Số lượt xem: 865

NMV (Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn