null Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Thông báo
Thứ ba, 31/03/2020, 23:55
Màu chữ Cỡ chữ
Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Ngày 31/3/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 52/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó:

1. Đồng chí Lê Minh Hải – Giám đốc Sở

a. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở.

b. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý điều hành ngân sách; tài chính hành chính sự nghiệp; công tác ứng dụng tin học vào các hoạt động quản lý của Sở; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Định hướng quy hoạch, kế hoạch và các hoạt động của Sở;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Ngân sách – Tin học và Thống kê; Tài chính hành chính sự nghiệp; Văn phòng (công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, kỷ luật).

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thành phố Bạc Liêu và huyện Đông Hải.

- Trong một số trường hợp cần thiết, Giám đốc có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công của các Phó Giám đốc.

c. Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đồng chí Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc

a. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

b. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý giá và công sản; Công tác hành chính, quản trị, văn phòng, cải cách hành chính, tài vụ cơ quan;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Quản lý Giá – Doanh nghiệp và Công sản (trừ Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp); Văn phòng (Công tác hành chính, quản trị, văn phòng, cải cách hành chính, tài vụ cơ quan).

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở;

- Điều hành các hoạt động thường xuyên của Sở khi Giám đốc đi vắng.

3. Đồng chí Phan Chí Quang – Phó Giám đốc

a. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

b. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; công tác tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Tài chính đầu tư; Thanh tra; Phòng Quản lý Giá – Doanh nghiệp và Công sản (Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp).

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở.

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

Sở tài chính tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 854

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn