Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

null Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Thông báo
Thứ ba, 29/12/2020, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29/12/2020, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 178/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Lê Minh Hải - Giám đốc

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:  Công tác quản lý điều hành ngân sách; tài chính hành chính sự nghiệp; công tác ứng dụng tin học vào các hoạt động quản lý của Sở; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, kỷ luật. Định hướng quy hoạch, kế hoạch và các hoạt động của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê; Tài chính hành chính sự nghiệp; Văn phòng (công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, kỷ luật); Phòng Tài chính đầu tư (Phê duyệt và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo phân cấp; xử lý vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp về sửa chữa, duy tu, bảo trì...; thống nhất cùng Phó Giám đốc phụ trách xử lý các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính đầu tư; đề xuất chủ trương liên quan kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; xử lý góp ý báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B).

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Bạc Liêu và huyện Đông Hải.

Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Công tác quản lý giá và công sản; công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Công tác hành chính, quản trị, văn phòng, cải cách hành chính, tài vụ cơ quan. 

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Quản lý Giá - Doanh nghiệp và Công sản; Văn phòng (Công tác hành chính, quản trị, văn phòng, cải cách hành chính, tài vụ cơ quan).

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân;

- Điều hành các hoạt động thường xuyên của Sở khi Giám đốc đi vắng.

Ông Phan Văn Đàn - Phó Giám đốc

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau: Công tác Tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Thanh tra; Tài chính đầu tư (Trừ các nội dung do Giám đốc xử lý).

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình.

Để xem chi tiết tải Quyết định số 178/QĐ-STC tại đây.

Số lượt xem: 1356

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn