null Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ tư, 13/04/2022, 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu

Ngày 08/2/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet)

Đề án xây dựng phát triển Bạc Liêu trọng tâm là lấy con người làm trung tâm đô thị, hướng đến phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao,;quản lý đô thị tinh gọn; bảo vệ môi trường hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh; dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện và tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Đến năm 2030, tiếp tục triển khai, khai thác, vận hành có hiệu quả kết quả thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2021 - 2025); đồng thời, trên cơ sở kế thừa kết quả triển khai đề án giai đoạn 2021 - 2025, trình cơ quan có thẩm quyền triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh phù hợp theo tiến độ triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tại tỉnh Bạc Liêu.

Lộ trình thực hiện Đề án được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2021 - 2023) với mục tiêu xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và triển khai một số lĩnh vực ưu tiên; giai đoạn 2 (2023 - 2025), mục tiêu mở rộng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và tiếp tục triển khai các lĩnh vực ưu tiên tiếp theo; giai đoạn 3 (2025 - 2030) với mục tiêu tỉnh Bạc Liêu ứng dụng các công cụ quản lý thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, tham gia vào chuỗi liên kết đô thị thông minh cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Số lượt xem: 390

NMV (Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn