null Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Góp ý văn bản dự thảo
Thứ tư, 17/03/2021, 15:52
Màu chữ Cỡ chữ
Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 2199/BTC-QLG ngày 08/3/2021 của Bộ Tài chính v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính.

Qua nghiên cứu nội dung công văn nêu trên; UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành cấp tỉnh, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá do Bộ Tài chính xây dựng dự thảo.

Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Thông tin và TĐ Giá Miền Nam (Chi nhánh Bạc Liêu) tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến theo nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính xây dựng. Hình thức đóng góp bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 25/3/2021 để Sở Tài chính tiến hành tổng hợp chung, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Nếu đến ngày tổng hơp mà đơn vị chưa có văn bản gửi đến Sở Tài chính xem như đã thống nhất nội dung dự thảo Thông tư.

Số lượt xem: 823

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Tin đã đưa
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn