null Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Góp ý văn bản dự thảo
Thứ hai, 13/03/2023, 16:17
Màu chữ Cỡ chữ
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Công văn số 592/UBND-TH ngày 28/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy trình rút gọn quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) tham gia góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (đính kèm dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình).

Ý kiến đóng góp gửi về Sở Tài chính chậm nhất trong ngày 16/3/2023. Nếu sau thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có văn bản đóng góp xem như thống nhất với nội dung dự thảo, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Số lượt xem: 1044

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Tin đã đưa
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn