Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

null Lấy ý kiến đóng góp chuẩn hóa quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Góp ý văn bản dự thảo
Thứ tư, 28/07/2021, 08:22
Màu chữ Cỡ chữ
Lấy ý kiến đóng góp chuẩn hóa quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định 1741/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu;

Thực hiện Công văn số 1324/VP-KSTTHC ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc chuẩn hóa quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Tài chính đã dự thảo quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Để thực hiện đúng quy định, Sở Tài chính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo nêu trên.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 05/8/2021 để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Số lượt xem: 1165

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Tin đã đưa
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn