null Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ sáu, 14/02/2020, 16:45
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 thuộc chức năng, thẩm quyền của Sở với các nội dung như sau:

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cử cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp chủ trì tổ chức.

- Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

3. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ “Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính” và Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư phấp “Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính” khi phần mềm cơ sở dữ liệ quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được triển khai.

Chi tiết Kế hoạch tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 

Số lượt xem: 408

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn