null Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

Công khai các nội dung khác
Thứ sáu, 04/12/2020, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Nghi định số 31/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, kiểm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm;

Căn cứ Công văn số 10829/BTC-NSNN ngày 09/9/2020 của Bộ Tài chính về việc số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 - 2023;

Trên cơ sở đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 520

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn