null Hướng dẫn sử dụng dự toán NSNN năm 2021 phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công khai các nội dung khác
Thứ tư, 24/02/2021, 15:39
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn sử dụng dự toán NSNN năm 2021 phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 1364/BTC-HCSN ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính và Công văn số 578/UBND-TH ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn sử dụng dự toán NSNN năm 2021 phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1364/BTC-HCSN và các văn bản có liên quan kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó:

- Về nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC và các văn bản quy định do địa phương ban hành.

- Về nguồn kinh phí: Để đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước mắt, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chủ động sử dụng dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để thực hiện các nội dung chi cho các đơn vị phục vụ công tác bầu cử tại cấp tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện các nội dung chi cho các đơn vị phục vụ công tác bầu cử tại cấp huyện, xã.

Ngân sách tỉnh xem xét, tạm cấp cho các địa phương khó khăn trong cân đối nguồn.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC và các văn bản có liên quan trình cấp thẩm quyền.

Số lượt xem: 642

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Tin đã đưa
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn