null Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu định hướng đến năm 2030

Tin tức - Sự kiện
Thứ năm, 07/01/2021, 16:12
Màu chữ Cỡ chữ
Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025 đạt 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đồng bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia bằng nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 80% dữ liệu ngành được số hoá, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phấn đấu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%,...

Định hướng đến năm 2030 phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ cấp tỉnh, 90% hồ sơ cấp huyện, 70% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; dịch vụ 5G được phủ sóng toàn tỉnh; phấn đấu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%,…

Để thực hiện những mục tiêu cơ bản kế hoạch đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, như (1) Tạo nền tảng chuyển đổi số: chuyển đổi nhận thức, ban hành văn bản, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng,… ; (2) Phát triển Chính quyền số: đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu, xây dựng Cổng dữ liệu tỉnh, phát triển hệ thống thông tin báo cáo tỉnh kết nối hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh,… ; (3) Phát triển kinh tế số: phát triển, ứng dụng các sản phẩm nội dung số, truyền thông số, quảng cáo số, phát triển thương mại điện tử của tỉnh, tăng cường xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử,… ; (4) Phát triển xã hội số: điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và dạy nghề gắn với công nghệ số (AI - Trí tuệ nhân tạo, Big data - Dữ liệu lớn, Cloud computing - Điện toán đám mây, IoT - Internet vạn vật, VR/AR - Thực tế ảo/thực tế tăng cường, Blockchain - Chuỗi khối, 3D printing - In ba chiều), triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp,… ; (5) Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, du lịch. 

Số lượt xem: 230

NMV (Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn