null Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Bạc Liêu

Tin tức - Sự kiện
Thứ tư, 23/01/2019, 20:30
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Bạc Liêu

Hội nghị đã triển khai 11 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ngày 22/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Chiến, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học; trưởng phòng, khoa, giảng viên chính Trường Chính trị Châu Văn Đặng;

Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thường trực UBND; trưởng công an, chỉ huy trưởng BCH quân sự các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Phó Chính ủy và Chủ nhiệm chính trị BCH Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Trưởng phòng công tác chính trị, công tác đảng Công an tỉnh;

Ảnh: Đống chí Lê Minh Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các văn bản: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/11/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Số lượt xem: 38

T.V.S (Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn