null Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2021

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ sáu, 11/02/2022, 09:12
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2021

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Nội vụ “Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dung kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước” (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ);

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”;

Căn cứ Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính “Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học & công nghệ công lập (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập);

Căn cứ Công văn số 3512/UBND-TH ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định thì thời gian Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo cho Bộ Tài chính trước ngày 28/02 hàng năm. Do vậy, để đảm bảo cho công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác báo cáo: Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai đến các đơn vị trực thuộc và tổng hợp nội dung, số liệu báo cáo gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp), đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chậm nhất là ngày 24/02/2022.

Số lượt xem: 3799

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn