Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

null Báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 25/10/2021, 14:35
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021

Căn cứ Công văn số 07/ĐGS-TCNS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Đoàn giám sát Quốc hội về việc báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3575/VP-TH ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, để đảm bảo công tác báo cáo về UBND tỉnh kịp thời, đúng thời gian quy định. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đối với các nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ đề nghị các đơn vị ghi rõ không thuộc chức năng, nhiệm vụ (nội dung báo cáo theo hướng dẫn tại công văn số 07/ĐGS-TCNS và khung đề cương, phụ lục).

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 01/01/2022 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh

Số lượt xem: 8886

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn