null Báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 25/10/2021, 14:35
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021

Căn cứ Công văn số 07/ĐGS-TCNS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Đoàn giám sát Quốc hội về việc báo cáo Đoàn giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3575/VP-TH ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, để đảm bảo công tác báo cáo về UBND tỉnh kịp thời, đúng thời gian quy định. Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đối với các nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ đề nghị các đơn vị ghi rõ không thuộc chức năng, nhiệm vụ (nội dung báo cáo theo hướng dẫn tại công văn số 07/ĐGS-TCNS và khung đề cương, phụ lục).

Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 01/01/2022 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh

Số lượt xem: 6052

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn