null Đổi mới cách thức, phương thức thực hiện trong công tác pháp chế

Tin tức - Sự kiện
Thứ tư, 06/01/2021, 08:29
Màu chữ Cỡ chữ
Đổi mới cách thức, phương thức thực hiện trong công tác pháp chế

Theo đánh giá của Vụ Pháp chế, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, việc triển khai công tác pháp chế của Bộ Tài chính trong năm qua đã có sự đổi mới về cách thức, phương thức thực hiện nên đã bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc, qua đó góp phần vào kết quả chung của Bộ Tài chính.

Triển khai công tác pháp chế tại Bộ Tài chính - Ảnh minh họa

Trong năm 2020, Vụ Pháp chế đã tiếp nhận trên 11.000 văn bản phải xử lý, bao gồm các văn bản phải trình Bộ, văn bản thẩm định và cung cấp ý kiến pháp lý và rất nhiều văn bản tham gia ý kiến với các đơn vị để giải đáp, xử lý vướng mắc trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Các nhiệm vụ công tác pháp chế được triển khai toàn diện theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt, theo đó một số nhiệm vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt như công tác xây dựng và theo dõi, đôn đốc thực hiện các chương trình xây dựng văn bản QPPL tài chính; công tác thẩm định văn bản; công tác kiểm tra văn bản, kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; công tác hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL; công tác rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL; công tác pháp luật tài chính quốc tế; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát với diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động sâu rộng tới kinh tế - xã hội nên khối lượng công việc của Bộ Tài chính nói chung và Vụ Pháp chế nói riêng rất lớn. Nhiều nhiệm vụ đột xuất với yêu cầu gấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội...

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, việc triển khai công tác pháp chế trong năm 2020 có sự đổi mới về cách thức, phương thức thực hiện nên đã bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc, qua đó góp phần vào kết quả chung của Bộ như công tác lập, theo dõi, thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL; công tác thẩm định văn bản QPPL...; Công tác phối hợp giữa Vụ Pháp chế với các đơn vị thuộc Bộ được chủ động hơn nên đã kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh gấp.

Công tác lập và tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện tốt. Trên cơ sở đó đã đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, chủ động trong việc tham gia phối hợp soạn thảo; phối hợp và đôn đốc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp để rà soát các báo cáo thẩm định; thực hiện các thủ tục để trình ký ban hành văn bản, đảm bảo duy trì chế độ báo cáo Bộ kết quả thực hiện hàng tháng.

Trong năm 2020, Vụ Pháp chế đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL theo chương trình, kế hoạch, trong đó có nhiều Nghị quyết rất gấp, cần khẩn trương đăng ký xây dựng, ban hành để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội... Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Quốc hội đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 đối Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và 03 nghị quyết của Quốc hội.

Trên cơ sở Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 Nghị quyết nêu trên. Bên cạnh việc trình ban hành các Nghị quyết của Quốc hội, trong năm 2020, Vụ Pháp chế còn phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì để trình Chính phủ trình UBTVQH thông qua 05 Nghị quyết của UBTVQH . Hiện nay, đang tiếp tục phối hợp Vụ Chính sách Thuế trình Chính phủ để trình UBTVQH thông qua 01 Nghị quyết của UBTVQH.

Trong triển khai chương trình công tác của Chính phủ, Vụ Pháp chế luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo ngay từ khâu tổng kết đánh giá thi hành văn bản, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản để có thêm thời gian cho các khâu lấy ý kiến các cơ quan ngoài Bộ; các văn bản khi gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp được vụ theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ nhất là việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để kịp thời cung cấp thêm các thông tin soạn thảo, tình hình triển khai để làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, qua đó tạo thuận lợi cho công tác thẩm định của Bộ Tư pháp và khâu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo.

Trên cơ sở theo dõi tiến độ triển khai nhiệm vụ, nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình soạn thảo từ các đơn vị, trong năm 2020, đã đôn đốc, theo dõi và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 62 đề án, trong đó có 27 Nghị định và 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được ký ban hành. Ngoài ra, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị chủ trì trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 112 thông tư.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế đã chủ trì soạn thảo, trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 05 Thông tư và 15 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính…

Trong năm 2020, Vụ Pháp chế đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên toàn bộ các mặt của công tác pháp chế, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng và đôn đốc thực hiện Chương trình pháp luật, công tác xây dựng các văn bản QPPL; công tác thẩm định văn bản QPPL; công tác kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật... Qua đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành công tác của Bộ Tài chính.

Số lượt xem: 68

Tuệ Anh (Cổng TTĐT Bộ Tài chính)

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn