null Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V: Ngành Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tin tức - Sự kiện
Thứ hai, 02/11/2020, 08:58
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V: Ngành Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 31/10, Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025 , theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính và 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Đại hội, Bộ Tài chính đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất vì những đóng góp xuất sắc trong công tác tài chính-ngân sách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: Hữu Thọ

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã tới dự và có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón nhận các Lẵng hoa chúc mừng của: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Tài chính chủ trì Đại hội. Dự Đại hội tại các điểm cầu có hơn 700 đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Tài chính.

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính trong giai đoạn 5 năm vừa qua; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong suốt chặng đường lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện thắng lợi mọi đường lối của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Với vai trò là cơ quan quản lý tổng hợp, quản lý vĩ mô, là huyết mạch của nền kinh tế, toàn ngành Tài chính đã phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, nỗ lực, phấn đấu luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách hàng năm và 5 năm được Quốc hội giao, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội.

Bộ trưởng cho biết, nhờ dư địa tài khóa tích lũy được trong quá trình cơ cấu lại NSNN giai đoạn 2016-2019, nên mặc dù thu NSNN năm 2020 gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn cân đối được đủ nguồn ngân sách để kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh do thiên tai, dịch bệnh... Đồng thời, tính chung 5 năm, về cơ bản chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu các nhiệm vụ đề ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Hữu Thọ

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định, trong 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước trong Ngành Tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức thi đua phong phú, mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của ngành Tài chính. Nhiều điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo thông qua các phong trào thi đua đã được nhân rộng.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Hưởng ứng lời phát động của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua; đặc biệt, đối với hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, dự trữ… các phong trào thi đua đã được triển khai đến tận cấp cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài chính đã được phát động với các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng lên; tăng cường khen thưởng đối với các thành tích đột xuất, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể nhỏ.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan toả lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần quan trọng để ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hữu Thọ

Đặc biệt trong giai đoạn 5 năm vừa qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi; đất nước ta cũng có không ít những khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là dịch Covid -19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, với vai trò khơi thông huyết mạch của nền kinh tế, toàn ngành Tài chính đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, thi đua phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn an toàn; tích cực phối hợp với các bộ, ngành quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, đảm bảo bình ổn giá, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính, đáp ứng và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Những thành tích đạt được của Ngành Tài chính trong giai đoạn 05 năm vừa qua là “những bông hoa đẹp” trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành Tài chính, đã góp phần viết tiếp những trang sử mới, tô thắm thêm truyền thống của Ngành Tài chính. Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ngành Tài chính vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

Tới dự Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả, thành tích to lớn của ngành Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, Thủ tướng cũng chúc mừng và biểu dương những kết quả cụ thể trong phong trào thi đua yêu nước toàn ngành Tài chính với những đóng góp quan trọng trong thành tích chung của cả nước. Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng ngành Tài chính cùng cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh Hữu Thọ

Với những kết quả đã đạt được, tại Đại hội, ngành Tài chính đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và những phần thưởng cao quý khác.

Cũng tại Đại hội, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ nhằm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ qua Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam với tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Trước đó, cùng với cả nước hưởng ứng lễ phát động chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo” và chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã trao gửi qua Ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam, 5 tỉnh miền Trung và gia đình 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ hi sinh khi đi tìm kiếm cứu nạn, với tổng số tiền là 10 tỷ 550 triệu đồng.

Bộ Tài chính tiếp tục trao ủng hộ bà con vùng lũ 1 tỷ đồng. Ảnh Hữu Thọ

 

Số lượt xem: 153

Tuệ Anh (Cổng TTĐT Bộ Tài chính)

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn