null Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 13/12/2021, 17:16
Màu chữ Cỡ chữ
Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ

Căn cứ Công văn số 13944/BTC-QLCS ngày 06/12/2021 của Bộ Tài chính về việc đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Căn cứ Công văn số 4262/VP-TH ngày 09/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân công Sở Tài chính đánh giá, báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính, theo Đề cương đính kèm Công văn của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, UBND thị xã, UBND thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) phối hợp sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính.

Thời gian gửi văn bản (đính kèm biểu mẫu, biểu) phối hợp về Sở Tài chính trước ngày 23/12/2021.

Số lượt xem: 499

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn