Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023

null Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 13/12/2021, 17:16
Màu chữ Cỡ chữ
Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ

Căn cứ Công văn số 13944/BTC-QLCS ngày 06/12/2021 của Bộ Tài chính về việc đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Căn cứ Công văn số 4262/VP-TH ngày 09/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân công Sở Tài chính đánh giá, báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính, theo Đề cương đính kèm Công văn của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, UBND thị xã, UBND thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) phối hợp sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính.

Thời gian gửi văn bản (đính kèm biểu mẫu, biểu) phối hợp về Sở Tài chính trước ngày 23/12/2021.

Số lượt xem: 1403

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn