SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
3
8
4
Tin học và ứng dụng Thứ Tư, 09/09/2015, 15:55

Những phím tắt “vô giá” trong Excel

Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi làm việc với Excel và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì những phím tắt “vô giá” dưới đây thật sự cần thiết cho bạn.

 

Phím tắt
Ý nghĩa
ESC
Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y
Lặp lại thao tác vừa làm
Alt + Enter
Bắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl + Delete
Xoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + D
Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + R
Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + Enter
Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Tab
Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Shift + Tab
Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
=
Bắt đầu một công thức
F2
Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl + F3
Đặt tên cho vùng chọn
F3
Dán một tên đã đặt trong công thức
F9
Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9
Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + =
Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ;
Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + :
Nhập thời gian
Ctrl+K
Chèn một Hyperlink
Ctrl + Shift + ”
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl  + ’
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + A
Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + A
Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
Ctrl+1
Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl + Shift + ~
Định dạng số kiểu General
Ctrl + Shift + $
Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + %
Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl + Shift + ^
Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + #
Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ?
Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + &
Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift +  -
Bỏ đường viền
Ctrl + B
Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl + I
Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl + U
Bật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl + 5
Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl + 9
Ẩn dòng
Ctrl + Shift + (
Hiển thị dòng ẩn
Chúc các bạn thành công!
Theo Quantrimang.com

Số lượt người xem: 1373 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày