SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
9
2
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Hai, 09/10/2017, 10:15

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2017

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2017 tỉnh Bạc Liêu. Sau khi có Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị, địa phương đồng thời tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện dự toán ngân sách năm 2017. Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

1. Kết quả thu NSNN:

Thu NSNN trên địa bàn 09 tháng đầu năm là 2.196.145 triệu đồng, đạt 77,06% dự toán địa phương, bằng 95,16% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Thu ngân sách địa phương là 2.056.795 triệu đồng, đạt 77,20% dự toán địa phương năm và bằng 94,85% so cùng kỳ năm 2016; thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết)1.023.021 triệu đồng, đạt 56,83% dự toán giao.

Có 8/15 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán cả năm (trên mức bình quân chung 75%), bao gồm: Lệ phí trước bạ (đạt 76%); thu phí và lệ phí (77,69%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 79,80%); thu tiền sử dụng đất (đạt 116,31%); Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (đạt 92,42%); Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đạt 122,40%); thu từ xổ số kiến thiết (97,56%).

Các nguồn thu còn lại chưa đạt tiến độ so với dự toán cả năm (dưới 75%) trong đó có một số khoản thu lớn như: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (53,82%); thuế thu nhập cá nhân (52,68%).

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi NSĐP 9 tháng đầu năm 2017 là: 3.798.943 triệu đồng, đạt 71,83% dự toán chi theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 25,85% so cùng kỳ năm 2016.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.008.224 triệu đồng, đạt 64,81% dự toán nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 110,90% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 2.660.477 triệu đồng, đạt 78,56% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 12,53% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp GD - ĐT: 961.978 triệu đồng, đạt 76,54% dự toán cả năm, bằng 97,41% so cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế: 243.271 triệu đồng, đạt 49,81% dự toán cả năm, tăng 10,55% so cùng kỳ;

+ Chi quản lý hành chính: 598.050 triệu đồng, đạt 90,40% dự toán cả năm, bằng 95,50% so cùng kỳ.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 130.242 triệu đồng, đạt 57,77% dự toán được giao, bằng 92,24% so cùng kỳ.

 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2017

 

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2017
2017
59/CK-NSNN
1523a/STC-NS
09/10/2017
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2017
2017
60/CK-NSNN
1523a/STC-NS
09/10/2017
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước 9 thángnăm 2017
2017
61/CK-NSNN
1523a/STC-NS
09/10/2017
 

Số lượt người xem: 249 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày